Leeftijdsbepalingen KNZB

Voor het seizoen 2021-2022 gelden de volgende leeftijdsbepalingen. Deelname aan wedstrijden is mogelijk vanaf de 6e verjaardag.

Leeftijdsbepalingen 2021-2022 

MEISJES     JONGENS
leeftijdsgroep   geb.jaar  leeftijd per 31/12 leeftijdsgroep  geb.jaar   leeftijd per 31/12
minioren 1
2016 vanaf 6e verjaardag  minioren 1
2016 vanaf 6e verjaardag 
2015   6 jaar 2015   6 jaar
minioren 2 2014   7 jaar minioren 2 2014   7 jaar
minioren 3 2013   8 jaar minioren 3 2013   8 jaar
minioren 4 2012   9 jaar minioren 4 2012   9 jaar
minioren 5 2011 10 jaar minioren 5 2011 10 jaar
junioren 1 2010 11 jaar minioren 6 2010 11 jaar
junioren 2 2009 12 jaar junioren 1 2009 12 jaar
junioren 3 2008 13 jaar junioren 2 2008 13 jaar
junioren 4 2007 14 jaar junioren 3 2007 14 jaar
jeugd 1 2006 15 jaar junioren 4 2006 15 jaar
jeugd 2 2005 16 jaar jeugd 1 2005 16 jaar
senioren 2004 17 jaar jeugd 2 2004 17 jaar
senioren 2003 18 jaar

Leeftijdsbeperkingen

Leeftijdsbeperkingen KNZB Reglement, art. D3B
Afhankelijk van de leeftijdsgroep waartoe een deelnemer hoort, gelden de onderstaande beperkingen voor het uitkomen bij wedstrijden. 

Leeftijdsgroep nummers per dag bijzondere bepaling mag zwemmen met 
Minioren 1 max 50m per nummer
max 3 nr's per dag
incl. estafette
minimaal 30 minuten
tussen de nummers;
ook voor minioren 2
minioren 2 en 3
Minioren 2 max 500m per dag
max 4 nr's per dag
incl. estafette
max 100m vlinderslag

max 200m wisselslag
        persoonlijk

minioren 3 en 4
Minioren 3 minioren 4 en 5
Minioren 4 max 1000m per dag
max 4 nr's per dag
incl. estafette
minioren 5 en 6 (j)
minioren 5 en junioren 1 (m) 
Minioren 5 minioren 6 en junioren 1 (j)
junioren 1 en 2 (m)

 
Voor alle leeftijdsgroepen geldt:
- bij deelname in een oudere leeftijdsgroep gelden de beperkingen van de eigen leeftijdsgroep;
- Serie en finale van eenzelfde nummer worden in het kader van deze artikelen aangemerkt als één nummer mits tussen serie en finale
  een tijdsduur is van tenminste 3 uur.
- Het is toegestaan een estafette met meerdere leeftijdsgroepen vanaf minioren 2 te houden mits in deze estafettes de zwemmers in de
  leeftijdsgroepen minioren 2, 3, 4 en 5 per team in gelijke aantallen zijn opgenomen en tegen elkaar uitkomen en met inachtneming van
  het gestelde in dit artikel.
- Bij deelname aan onderlinge wedstrijden gelden de leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen onverkort. 

SponsorkliksIvaro steenhandelNODIPyramid Applied SolutionsParaat BrandbeveiligingSponsorkliksSerpenti logisticsVetranede-Boekhouden.nlvan Hecke Houben notarissenSponsorkliksFiësta verhuurvan Hecke Houben notarissenPersoneel SpecialistenPyramid Applied Solutions