Nieuwe site in ontwikkeling

Beste bezoekers van de Site van Roermondse Zwemvereniging RZ

In de afgelopen anderhalf jaar is veel informatieverschaffing aan de leden van RZ, met name over de mogelijke trainingen en andere activiteiten via andere media verspreid.

Inmiddels is besloten over enige tijd, in de loop van 2022, over te gaan naar een nieuwe site.

In de tussentijd zal de bestaande site in de lucht worden gehouden als informatiebron voor leden en eventuele nieuwe leden. Waar noodzakelijk zal de bestaande site in de komende tijd worden geactualiseerd.

Foto LuxIvaro steenhandelNODIPyramidParaatSerpenti logisticsVetranede-Boekhouden.nlvan Hecke Houben notarissenFoto LuxFiësta verhuurvan Hecke Houben notarissenPersoneel SpecialistenPyramid