Leeftijdsbepalingen

Voor het seizoen 2018-2019 gelden de volgende leeftijdsbepalingen. Een leeftijdsgroep geldt van 1 september t/m 31 augustus

Vanaf  1 september 2017 t/m  31 augustus 2018 geldt geboren in:

Leeftijdsbepalingen 2018-2019  

MEISJES     JONGENS
leeftijdsgroep   geb.jaar  leeftijd per 31/12 leeftijdsgroep  geb.jaar   leeftijd per 31/12
minioren 1 2013 vanaf 6e verjaardag  minioren 1 2013 vanaf 6e verjaardag 
minioren 1 2012   6 jaar minioren 1 2012   6 jaar
minioren 2 2011   7 jaar minioren 2 2011   7 jaar
minioren 3 2010   8 jaar minioren 3 2010   8 jaar
minioren 4 2009   9 jaar minioren 4 2009   9 jaar
minioren 5 2008 10 jaar minioren 5 2008 10 jaar
junioren 1 2007 11 jaar minioren 6 2007 11 jaar
junioren 2 2006 12 jaar junioren 1 2006 12 jaar
junioren 3 2005 13 jaar junioren 2 2005 13 jaar
jeugd 1 2004 14 jaar junioren 3 2004 14 jaar
jeugd 2 2003 15 jaar junioren 4 2003 15 jaar
senioren D1 2002 15 jaar jeugd 1 2002 16 jaar
senioren D2 2001 17 jaar jeugd 2 2001 17 jaar
senioren D 2000 18 jaar senioren H1 2000 18 jaar
senioren D 1999 19 jaar senioren H2 1999 19 jaar
senioren D 1998 20 jaar senioren H 1998 20 jaar

Leeftijdsbeperkingen

Leeftijdsbeperkingen KNZB Reglement, art. D3B
Afhankelijk van de leeftijdsgroep waartoe een deelnemer hoort, gelden de onderstaande beperkingen voor het uitkomen bij wedstrijden. 

Leeftijdsgroep nummers per dag bijzondere bepaling mag zwemmen met 
Minioren 1 max 50m per nummer
max 3 nr's per dag
incl. estafette
minimaal 30 minuten
tussen de nummers;
ook voor minioren 2
minioren 2 en 3
Minioren 2 max 500m per dag
max 4 nr's per dag
incl. estafette
max 100m vlinderslag

max 200m wisselslag
        persoonlijk

minioren 3 en 4
Minioren 3 minioren 4 en 5
Minioren 4 max 1000m per dag
max 4 nr's per dag
incl. estafette
minioren 5 en 6 (j)
minioren 5 en junioren 1 (m) 
Minioren 5 minioren 6 en junioren 1 (j)
junioren 1 en 2 (m)

 
Voor alle leeftijdsgroepen geldt:
- bij deelname in een oudere leeftijdsgroep gelden de beperkingen van de eigen leeftijdsgroep;
- Serie en finale van eenzelfde nummer worden in het kader van deze artikelen aangemerkt als één nummer mits tussen serie en finale
  een tijdsduur is van tenminste 3 uur.
- Het is toegestaan een estafette met meerdere leeftijdsgroepen vanaf minioren 2 te houden mits in deze estafettes de zwemmers in de
  leeftijdsgroepen minioren 2, 3, 4 en 5 per team in gelijke aantallen zijn opgenomen en tegen elkaar uitkomen en met inachtneming van
  het gestelde in dit artikel.
- Bij deelname aan onderlinge wedstrijden gelden de leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen onverkort. 

Foto LuxIvaro steenhandelPyramidParaatSerpenti logisticsVetranede-Boekhouden.nlvan Hecke Houben notarissenDa Mauro restaurantFoto LuxFiësta verhuurvan Hecke Houben notarissenPersoneel SpecialistenPyramid