Rabobank clubsupport

euro-geld

Beste (ouders van) leden,

RESULTAAT RABOBANK CLUBSUPPORT 2020

Ten eerste willen wij iedereen die op RZ heeft gestemd tijdens de Rabobank Clubsupport Actie hartelijk danken. Het heeft een mooi resultaat opgeleverd van € 819,79 ! Graag deze dank ook overbrengen aan familie en vrienden die namens jullie ook op RZ hebben gestemd.

RABO Clubsupport

Foto LuxIvaro steenhandelPyramidParaatSerpenti logisticsVetranede-Boekhouden.nlvan Hecke Houben notarissenDa Mauro restaurantFoto LuxFiësta verhuurvan Hecke Houben notarissenPersoneel SpecialistenPyramid