Corona update i.z. contributiegelden

logo nieuws op siteAan de (ouders van) leden van Roermondse Zwemvereniging R.Z.

Inmiddels zijn wij bijna één maand na de helaas gedwongen stillegging van al onze verenigingsactiviteiten. Ongetwijfeld voor ons allen een vervelende onderbreking van onze gezamenlijke sportieve activiteiten zowel in competitief als in recreatief verband. De lopende competities van het seizoen 2019-2020 zijn door de KNZB al vrij snel na de eerste maatregelen in maart jl. definitief gestopt.

Op dit moment is het wachten op nieuwe berichten over de situatie na 28 april.

Wat wij als bestuur onder jullie aandacht willen brengen is het volgende. Wij kennen een half jaarlijks lidmaatschap. In de praktijk incasseren wij de door de leden verschuldigde contributie per kwartaal (januari, april, juli en oktober). Een van de grootste uitgaven van onze vereniging betreft de huur van onze uren in Zwembad De Roerdomp. Een andere grote kostenpost betreft de contributie verschuldigd aan de KNZB.

In de huidige situatie heeft de verhuurder (Gemeente Roermond) de facturering en betaling van de huur voor al haar sportfaciliteiten, waaronder het zwembad vooralsnog opgeschort. Onduidelijk is of na afloop van deze periode van gedwongen sluiting alsnog betaling verschuldigd blijft of dat deze kosten worden kwijtgescholden.

Daarom hebben wij besloten het incasso gepland voor eind april als gebruikelijk uit te voeren. Dat is ook het advies van de KNZB aan de aangesloten verenigingen. Zodra er volledige duidelijkheid is over de huur van het zwembad in deze periode zal het bestuur een voorstel maken en voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) waarin een eventuele compensatie terug wordt gegeven aan de leden. Dat kan dan plaatsvinden met de contributie van het derde of vierde kwartaal, pas na goedkeuring in de ALV.

Wij hopen dat wij met zijn allen de normale verenigingsactiviteiten snel weer kunnen oppakken.

En voor de komende dagen Fijne Paasdagen toegewenst!

paaskonijn voor nieuws

Het bestuur van Roermondse Zwemvereniging R.Z.

Foto LuxIvaro steenhandelPyramidParaatSerpenti logisticsVetranede-Boekhouden.nlvan Hecke Houben notarissenDa Mauro restaurantFoto LuxFiësta verhuurvan Hecke Houben notarissenPersoneel SpecialistenPyramid