Vrijwilligersprijs KNZB 2017 voor Patricia Austen

Op 22 april is in Nieuwegein tijdens de Algemene Leden Vergadering van de KNZB aan Patricia Austen
de vrijwilligersprijs van het jaar 2017 toegekend. Nadat zij eerder de Zilveren Speld van de Sportraad
van de gemeente Roermond heeft mogen ontvangen is deze vrijwilligersprijs opnieuw een blijk van
waardering voor het vele werk dat Patricia voor de jeugd van RZ en onze vereniging als geheel verzet.
Naast leidinggeven aan een groep jeugdtrainers is Patricia ook actief als coach tijdens wedstrijden,
official en tijdwaarnemer, is zij betrokken bij diverse club activiteiten, waaronder de EHBO-groep sinds
2007 en diverse fondsenwervingen voor RZ.

Het bestuur van Roermondse Zwemvereniging R.Z. 

PyramidRob's Sportshop GeleenDa Mauro restaurantFoto LuxFiësta verhuurPyramidRob's Sportshop Geleen

© Roermondse Zwemvereniging | postadres: Spoorlaan Noord 111, 6042 AA Roermond | mail: info@rzroermond.nl | design Jac Kuijpers