Sluiting zwembad m.i.v. dinsdag 15-12-2020

Beste (ouders van) leden,

Zoals jullie ongetwijfeld gisterenavond hebben vernomen is één van de maatregelen voor de komende vijf weken de sluiting van zwembaden. Deze maatregel gaat per heden in en geldt volgens huidige informatie tot en met dinsdag 19 januari 2021. In de week voorafgaand (dinsdag 12 januari 2021) krijgen wij naar verwachting meer duidelijkheid over het vervolg.

Dit is (behoudens de lengte van de periode) niet onverwacht en erg zuur, maar daar is niets aan te doen. Wij hopen dat het bij deze vijf twee weken kan blijven en zullen jullie een bericht sturen zodra wij onze trainingen weer mogen hervatten.

Voor de komende weken fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2021 gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Luc Mulder
Secretaris Roermondse Zwemvereniging R.Z., namens bestuur.

 

Rabobank clubsupport

euro-geld

Beste (ouders van) leden,

RESULTAAT RABOBANK CLUBSUPPORT 2020

Ten eerste willen wij iedereen die op RZ heeft gestemd tijdens de Rabobank Clubsupport Actie hartelijk danken. Het heeft een mooi resultaat opgeleverd van € 819,79 ! Graag deze dank ook overbrengen aan familie en vrienden die namens jullie ook op RZ hebben gestemd.

RABO Clubsupport

Start seizoen 2020-2021 in binnenbad de Roerdomp

   logo nieuws op site

Beste leden van RZ en ouders van leden van RZ,

Na komende week eindigt de periode van de zomervakantie en de zomertrainingen. Met ingang van maandag 24 augustus mogen wij de trainingen voor alle doelgroepen weer hervatten in Binnenbad De Roerdomp volgens het normaal bekende schema van onze trainingen (zie daarvoor eventueel onze internetsite trainingstijden 

Natuurlijk blijven ook in het Binnenbad de Corona-regels (met name de 1,5 maatregel) van kracht. En wij zullen uiteraard de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend blijven volgen.

Later komende week zullen wij een aangepast protocol met instructies toesturen. Nu al het beroep aan allen de aanwijzingen van de trainers en toezichthouders strikt op te volgen,

Met vriendelijke groet,

Jean Cox en Luc Mulder
Voorzitter en secretaris Roermondse Zwemvereniging

Corona update i.z. contributiegelden

logo nieuws op siteAan de (ouders van) leden van Roermondse Zwemvereniging R.Z.

Inmiddels zijn wij bijna één maand na de helaas gedwongen stillegging van al onze verenigingsactiviteiten. Ongetwijfeld voor ons allen een vervelende onderbreking van onze gezamenlijke sportieve activiteiten zowel in competitief als in recreatief verband. De lopende competities van het seizoen 2019-2020 zijn door de KNZB al vrij snel na de eerste maatregelen in maart jl. definitief gestopt.

Op dit moment is het wachten op nieuwe berichten over de situatie na 28 april.

Wat wij als bestuur onder jullie aandacht willen brengen is het volgende. Wij kennen een half jaarlijks lidmaatschap. In de praktijk incasseren wij de door de leden verschuldigde contributie per kwartaal (januari, april, juli en oktober). Een van de grootste uitgaven van onze vereniging betreft de huur van onze uren in Zwembad De Roerdomp. Een andere grote kostenpost betreft de contributie verschuldigd aan de KNZB.

In de huidige situatie heeft de verhuurder (Gemeente Roermond) de facturering en betaling van de huur voor al haar sportfaciliteiten, waaronder het zwembad vooralsnog opgeschort. Onduidelijk is of na afloop van deze periode van gedwongen sluiting alsnog betaling verschuldigd blijft of dat deze kosten worden kwijtgescholden.

Daarom hebben wij besloten het incasso gepland voor eind april als gebruikelijk uit te voeren. Dat is ook het advies van de KNZB aan de aangesloten verenigingen. Zodra er volledige duidelijkheid is over de huur van het zwembad in deze periode zal het bestuur een voorstel maken en voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) waarin een eventuele compensatie terug wordt gegeven aan de leden. Dat kan dan plaatsvinden met de contributie van het derde of vierde kwartaal, pas na goedkeuring in de ALV.

Wij hopen dat wij met zijn allen de normale verenigingsactiviteiten snel weer kunnen oppakken.

En voor de komende dagen Fijne Paasdagen toegewenst!

paaskonijn voor nieuws

Het bestuur van Roermondse Zwemvereniging R.Z.

Foto LuxIvaro steenhandelPyramidParaatSerpenti logisticsVetranede-Boekhouden.nlvan Hecke Houben notarissenDa Mauro restaurantFoto LuxFiësta verhuurvan Hecke Houben notarissenPersoneel SpecialistenPyramid