Lidmaatschap aanmeldenlidmaatschap

HOE KUNT U LID WORDEN VAN R.Z.
Vul onderstaand "aanmeldformulier" in en bezorg dit bij voorkeur tijdens de training bij de trainer, of stuur het op naar de ledenadministratie:
                Dhr. L. Mulder
                Buizerdhorst 3
                6043 RL Roermond
Voor nadere inlichtingen kan ook telefonisch contact worden opgenomen met de secretaris dhr. L. Mulder: 0475-327824
De secretaris kan je doorverwijzen naar de juiste trainingsgroep waar je aan enkele trainingen kosteloos kunt deelnemen.
Klik op de button voor het   aanmeldformulier      


Lidmaatschap beëindigen

Dit kan alleen een maand voor aanvang van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributieperiodes namelijk,
vóór 1 juni (beëindiging gaat dan in per 1 juli) en
vóór 1 december (beëindiging gaat dan in per 1 januari).
Dit dient SCHRIFTELIJK te gebeuren in een brief gericht aan het secretariaat.
U ontvangt van de secretaris een gewaarmerkte kopie van uw brief terug. Reclames zullen dan alleen tegen overlegging van deze brief in behandeling
worden genomen. De secretaris zorgt voor de verdere afhandeling binnen de vereniging.
Vanzelfsprekend wordt uw afgegeven incasso-machtiging dan stopgezet.

 

PyramidRob's Sportshop GeleenDa Mauro restaurantFoto LuxFiësta verhuurPyramidRob's Sportshop Geleen

© Roermondse Zwemvereniging | postadres: Spoorlaan Noord 111, 6042 AA Roermond | mail: info@rzroermond.nl | design Jac Kuijpers