Contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 18 april 2018 is besloten de contributie m.i.v. 01 juli 2018
op jaarbasis te verhogen met € 4,-- .
In onderstaande tabel vind je de contributie van de verschillende groepen. euro-geld

Contributie per 01-07-2018 Halfjaar Kwartaal Jaar
Groep A €  122,-- €   61,-- €  244,--
Groep E1, E2, Waterpolo en Masters €  106,-- €   53,-- €  212,--
Groep E3 en C en Jeugdgroep €    92,-- €   46,-- €  184,--
Trimzwemmen/Gymclub €    60,-- €   30,-- €  120,--
Dansgroep     €    52,--
Voor halfjaarcontributie wordt de acceptgiro verhoogd met € 2,50 administratiekosten 
PyramidRob's Sportshop GeleenDa Mauro restaurantFoto LuxFiësta verhuurPyramidRob's Sportshop Geleen